במרכז הנגישות שבמכללת ספיר אנו מאמינים כי הצלחה לימודית ורווחה אישית של הסטודנט מתאפשרת בסביבה תומכת ומקבלת. אנו מאמינים כי ניתן ליצור חווית לימוד משמעותית ולקדם סביבות למידה תומכות באמצעות עבודה מערכתית המשלבת בין צוות רב מקצועי לבין סטודנטים. מתוך אמונה זו אנו מקדמים הנגשה בתחום הלמידה-הוראה וכן בפיתוח תשתיות פיסיות מונגשות. תפיסה זו  נשענת על עקרונות של שוויון זכויות ושוויון הזדמנויות בהשכלה.

שירותים לסטודנט

*פניות אישיות *מלגות *הלוואות *אירועי תרבות *פעילות פוליטית *סיוע לעולים *טיפול במשרתי/משרתות מילואים *שירות פסיכולוגי מסובסד *היחידה לבריאות הסטודנט *היחידה לקידום הסטודנט הערבי *ועוד.

היחידה למעורבות חברתית מספקת לסטודנטים במכללה זוג משקפיים נוסף לאלו שמספקת האקדמיה, על הסביבה בה החליטו ללמוד ועל יכולתם להשפיע ולהיות משמעותיים בקהילה בה הם חיים. צורת ההסתכלות החדשה גורמת להם להבין את כוחם, מחדירה בהם את רוח השינוי ומחברת אותם לסביבתם.
בעזרת מאות סטודנטים פעילים היחידה ממנפת ומקדמת 32 פרויקטים בתחום החברתי והקהילתי מאשקלון ועד דימונה.
החזון המנחה- מהות האקדמיה, מעבר להנחלת ויצירת ידע, היא לפתח תחושת שייכות, אחריות ומחויבות לקהילה ולסביבה, בקרב הסטודנטים ואנשי האקדמיה.

כדאי לקרוא

קרן רוטשילד קיסריה מעניקה מלגות בסך 1.2מ' ₪ לסטודנטים ממכללת ספיר שגויסו למבצע "צוק איתן".

מכולות לסטודנטים בשדרות: 450 שקל בחודש.

הושק אתר תעסוקה חדש לבוגרי וסטודנטי מכללת ספיר.

עומס הלימודים ובעיקר המצב הכלכלי ויוקר המחיה גורם לרובם המוחלא של הסטודנטים לדלג על ארוחות.

חוויה אישית מהנה

משרד הדיקן מציע לסטודנט סביבה לימודית נעימה וידידותית, מערכת סיוע עניפה במגוון תחומים ולצרף להשכלה ולמקצוע הנרכשים במהלך הלימודים גם חוויה אישית מהנה,

אווירת לימודים תומכת

המכללה מנהיגה מדיניות של דלת פתוחה ואוזן קשבת לכל פנייה, הן בתחום האקדמי והן בכל תחום מתחומי החיים בקמפוס ושוקדת על יצירת "אווירת לימודים תומכת.

רוח ספיר

רוח ספיר - מייחדת את המכללה ומעניקה לה את אופייה האנושי וחוסנה הערכי.

להשתלבות בכלל הפעילויות

המשרד פועל כדי לאפשר לכל סטודנט את האפשרות להשתלב בכלל הפעילויו הנערכות בקמפוס.

מיצוי הפוטנציאל האישי

המכללה האקדמית ספיר שמה לה למטרה להביא למיצוי הפוטנציאל האישי הגלום בכל סטודנט וסטודנטית הבוחרים בספיר כמוסד ההשכלה הגבוהה שלהם.

"התואר האנושי"

משרד הדיקן משתדל ליישם את מדיניות "התואר האנושי" שהוא המוטו והחותם של ספיר, ולראות בכל סטודנט את הפרט והאדם.

ביחידות המשרד ניתן למצוא